LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

In dit onderdeel behandelen we alle indicatoren die gaan over de financiering, onderdeel A van het model. Financiering is nodig om investeringen te doen. We behandelen achtereenvolgens: