LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Op deze pagina vindt u financieringsgegevens over bedrijven in het algemeen. Daarnaast treft u op een onderliggende pagina meer specifieke informatie aan, over:

De uitgaven voor R&D worden niet altijd gefinancierd door de sector waar de R&D-uitgaven plaatsvinden. Overheden betalen bijvoorbeeld mee aan de R&D-uitgaven van bedrijven.

De grafieken op deze pagina geven de verdeling van R&D-uitgaven van bedrijven over de verschillende financiers weer. De grafiek links geeft een internationale vergelijking weer. Middels de drop-down kunt u data van een specifiek jaar selecteren.

Onderstaande grafiek geeft enkel de data van Nederland weer vanaf 1990.

Let op: niet alle data is binnen de OECD-database beschikbaar waardoor de grafiek soms 'gaten' kan laten zien