LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een regeling om R&D in Nederland te stimuleren. Bedrijven krijgen via de WBSO afdracht van loonheffing over de loonkosten en kunnen daarmee de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O, vergelijkbaar met R&D) verlagen. De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die R&D verricht.

De regeling is diverse keren aangepast, zoals de verruiming in 2008  in de richting van ICT-diensten. Dit heeft effect op de WBSO-aanvragen en -uitgaven.

Onderstaande grafieken geven inzicht in het aantal aanvragen (links) en het totale toegekende bedrag (rechts).