LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Op deze pagina vindt u de financieringsgegevens op het niveau van landen. Op drieonderliggende pagina's treft u meer specifieke informatie aan, over:

  • NWO/KNAW | De besteding van NWO- en KNAW-middelen;
  • Venture Capital | Venture capital als percentage van BBP;
  • Aandeel bedrijven | Aandeel van het bedrijfsleven in de financiering van R&D-uitgaven door de publieke sector.