LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

De publieke R&D-uitgaven worden niet voor 100% gefinancierd door de sector zelf. Een deel van het onderzoek van HO-instellingen wordt betaald door bedrijven, onder meer via contractonderzoek.

De grafiek links geeft het aandeel van bedrijfsleven in de financiering van R&D-uitgaven door de publicke sector voor Nederland weer vanaf 2000.

In onderstaande grafiek wordt een internationale vergelijking gemaakt. Via de dropdown kunt u data van een specifiek jaar selecteren. Onderstaande grafiek geeft in eerste instantie de meest recente beschikbare data weer.

Let op: niet alle data is binnen de OECD-database beschikbaar waardoor de grafiek soms 'gaten' kan laten zien

Aandeel van het bedrijfsleven in financiering R&D-uitgaven door de publieke sector referentielanden