LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek aan (i) Nederlandse universiteiten en (ii) instituten. In onderstaande grafiek staat weergegeven in welke mate NWO haar middelen gebruikt voor subsidies aan universitaire onderzoekers (= i) of eigen onderzoek financiert binnen de eigen NWO-instituten (= ii).

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is in 1808 opgericht en vervult drie (wettelijke) taken: (i) genootschap van excellente wetenschappers uit alle disciplines, (ii) bestuurder van wetenschappelijke onderzoeksinstituten en (iii) adviseur van de regering op het gebied van wetenschapsbeoefening. In welke mate de KNAW-baten ten goede komen aan haar instituten staat beschreven in onderstaande grafiek.