LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Venture capital (durfkapitaal) is een proxy voor de (relatieve) dynamiek van de oprichting van nieuwe ondernemingen. Met name voor ondernemingen die nieuwe (risicovolle) technologieën ontwikkelen is venture capital vaak hét middel voor de financiering van hun (groeiende) business.

De grafiek geeft het aandeel venture capital als percentage van BBP in Nederland, zowel in daadwerkelijke percentages als in genormaliseerde waarden (op basis van alle landen in de dataset).

Via de dropdown kunt u kiezen voor de daadwerkelijke percentages of de genormaliseerde waarden.