LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Financieringsgegevens over publieke onderzoeksinstellingen zijn opgesplitst in twee losse pagina's:

  • TNO | Omzet TNO en uitsplitsing type financiering;
  • GTI's | Omzet (individuele) GTI's en uitsplitsing type financiering.