LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

De GTI's (Grote Technologische Instituten) samengenomen zijn, na TNO, de grootste uitvoerders van R&D binnen de onderzoeksinstituten. De GTI's zijn gericht op het toepasbaar maken van fundamentele kennis elk op één specifiek technologiegebied.

De GTI's ontvangen, gelijk aan TNO, subsidie van de overheid (=basis/doelfinanciering) en verdienen aan het doen van onderzoek in opdracht van publieke en private organisaties.

 

In onderstaande grafiek is de omzet en de verhouding van type financiering weergegeven voor alle GTI's samen.

De grafiek rechts geeft de (verhouding van de) omzet weer van de individuele GTI's.