LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

TNO is een onafhankelijke kennisorganisatie die een schakel vormt in de kennisketen tussen de wetenschap en bedrijven en organisaties. Het is het grootste publieke onderzoeksinstituut van Nederland.

In de grafiek wordt de omzet van TNO opgesplitst naar verschillende typen financiering.

  • Financiering rechtstreeks vanuit de overheid, verdeeld naar basisfinanciering en doelfinanciering. Basisfinanciering dient ter financiering van het onderhoud van de kennisbasis en doelfinanciering dient de strategische technologische ontwikkeling ten behoeve van marktpartijen.
  • Externe financiering, doordat TNO ook opdrachten voor externe partijen uitvoert, zowel voor publieke als private organisaties.