LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Menselijk kapitaal heeft een dubbele rol. Het is zowel een input (investering) als een output (geschoolde arbeidskrachten).