LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

De twee grafieken boven tonen het totale R&D-personeel van bedrijven in Nederland, verdeeld naar grootteklasse en type personeel. Let op: het CBS neemt enkel het R&D-personeel mee van bedrijven met meer dan 10 werknemers.

De grafiek rechts toont de trend in R&D-personeel van de grootste R&D-bedrijven in Nederland. Deze data is afkomstig uit het tijdschrift Technisch Weekblad. Zij verzamelen al meer dan tien jaar de R&D-cijfers – uitgaven, personeel – van bedrijven, op basis van gegevens die de bedrijven zelf aanleveren. Op basis van deze data publiceren zij jaarlijks een tabel met de top 30 R&D-bedrijven, die in dit figuur zijn samengebracht. De data laat zien welke bedrijven hun R&D-inspanning in Nederland hebben verhoogd, welke bedrijven een dominante rol spelen als het gaat om R&D-inspanningen en of bedrijven uit de top 30 zijn verdwenen (data is dan niet beschikbaar).

Nota bene:

(i) Overnames en afsplitsingen kunnen de data beïnvloeden (zo is NXP een afsplitsing van Philips). Het is dus belangrijk de achtergrond van bedrijven te kennen voordat conclusies getrokken kunnen worden.
(ii) Niet voor alle R&D-uitvoerende bedrijven in Nederland zijn gegevens beschikbaar. In de R&D-Special van Technisch Weekblad van 11 april 2009 staat hierover: “… er is meer bedrijfsresearch in Nederland dan uit de cijfers blijkt. Niet alle bedrijven willen deze gegevens – vaak uit concurrentieoverwegingen – beschikbaar stellen. van de tweehonderd grotere Nederlandse bedrijven verstrekken er vijftig tot honderd geen R&D-cijfers. Belangrijke Nederlandse afwezigen in de top dertig zijn KPN, de NS en TomTom. Daarnaast wordt het veel Nederlandse dochters van buitenlandse concerns vaak door het moederbedrijf niet toegestaan om cijfers te verstrekken, enkele positieve uitzonderingen (Thales, Nefit, Dow) daargelaten. DAF doet R&D in Eindhoven, maar mag van moederbedrijf PACCAR geen cijfers publiceren. Medtronic doet dat in Arnhem en Maastricht, maar de Amerikaanse moeder verhindert sinds vorig jaar openheid. Bosch vDT (van Doorne Transmissie) verstrekt sinds enkele jaren ook geen cijfers meer. Hetzelfde geldt voor SKF (Veenendaal) en Sara Lee (Utrecht).