LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de personeelsomvang van Nederlandse universiteiten met specifieke onderverdelingen naar universiteit en vakgebied. Op de onderliggende pagina's gaan we tevens dieper op enkele onderwerpen in.

Deze pagina geeft inzicht in het wetenschappelijk personeel van universiteiten. Op deze pagina wordt er op vier verschillende manieren ingezoomd op het personeelsbestand van universiteiten:

Personeelsomvang Nederlandse universiteiten (linksboven): een algemeen overzicht van het personeelsbestand van universiteiten. Middels de dropdown 'selecteer onderliggende data' kan gekozen worden voor: (i) totale personeelsomvang (fte), (ii) omvang wetenschappelijk personeel (fte) en (iii) wetenschappelijk personeel als % personeelsomvang (let op, voor deze data lay-out op 'basic column' zetten).
Trends in instellingsaantallen per functiecategorie van universiteiten (rechtsboven)
: Het aantal hoogleraren, universitair hoofddocenten en universitair docenten per universiteit (selectie is bereikbaar via dropdown 'selecteer onderliggende data'). Door te 
klikken in de legenda kan een selectie worden gemaakt van universiteiten voor een eigen vergelijking.
Trends in leeftijdsopbouw universitair wetenschappelijk personeel (linksonder): De leeftijdsopbouw van alle hoogleraren, universitair hoofddocenten en universitair docenten (selectie is bereikbaar via dropdown 'selecteer onderliggende data').
Trends in aanstellingen in universitaire dienst naar gebied en universitaire rang (rechtsonder): waar bovenstaande grafiek de data van individuele universiteiten laat zien, geeft deze grafiek een inzicht van de aanstellingen van hoogleraren, universitair hoofddocenten en universitair docenten (selectie is bereikbaar via dropdown 'selecteer onderliggende data') per wetenschappelijk gebied.
Trends in aandeel wetenschappelijk personeel (onder).