LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

VSNU/KUOZ geeft inzicht in de onderzoeksinzet van universiteiten. Onderscheid wordt gemaakt tussen financiering vanuit de eerste, tweede en derde geldstroom. In de grafiek links is een trendlijn weergegeven per financieringsstroom (plus het totaal). Deze zijn te selecteren via de dropdown 'selecteer onderliggende data'. De onderstaande grafiek geeft een gedetailleerd overzicht per jaar.

Geldstromen:
• Eerste geldstroom: vanuit de Rijksbijdrage en collegegelden. In tegenstelling tot SEP- en ECOS- protocol worden hier ERC-grants niet in meegenomen.
• Tweede geldstroom: gelden direct afkomstig van KNAW en NWO.
• Derde geldstroom: gelden direct afkomstig van financiers anders dan onder 1ste en 2de geldstroom (onderzoek in opdracht van een bedrijf of overheidsinstelling).

Opmerkingen per universiteit:
Universiteit Leiden: De onderzoeksinzet van het HOOP-gebied Gezondheid ontbreekt.
Universiteit Maastricht: 1. De UM heeft voor 2008 alleen de totale onderzoeksinzet aangeleverd zonder uitsplitsing naar geldstromen. Door het VSNU bureau is de inzet naar geldstromen gereconstrueerd door per HOOP-gebied de totale onderzoeksinzet naar rato van het landelijk gemiddelde over de geldstromen te verdelen. 2. De onderzoeksinzet van de UM voor het HOOP-gebied Economie 2009 is niet beschikbaar. Voor dit jaar zijn de gegevens van 2008 gebruikt.
Universiteit van Amsterdam: 1. De gegevens van de UvA ontbreken voor 2006 en 2007. Voor deze jaren zijn de gegevens van 2005 gebruikt. 2. De onderzoeksinzet van het HOOP-gebied Gezondheid ontbreekt voor 2008 en 2009. Voor de consistentie zijn de inzetgegevens van het HOOP-gebied Gezondheid voor alle jaren daarom NIET opgenomen.
Technische Universiteit Delft: 1. De gegevens over de onderzoeksinzet van de TUD in de jaren tot 2007 zijn gebaseerd op een lineaire interpolatie van de verschillen tussen de gegevens van 1998 en 2007. 2. De inzetgegevens van 2007 zijn geleverd volgens de nieuwe definities.
Technische Universiteit Eindhoven: Doordat de onderzoeksinzet exclusief contractpromovendi is genomen, wijkt de totale onderzoeksinzet van de TUE af van het getal zoals dit is opgenomen in het jaarverslag 2008 (905 i.p.v. 1041).
Wageningen Universiteit: De onderzoeksinzet van de promovendi (alleen) in 2009 is geleverd in personen en niet in FTE. Dit verklaart het verschil in 2009 in vergelijking met andere jaren.
Open Universiteit: Geen onderzoeksinzet OU beschikbaar voor 2008 en 2009.