LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Het aandeel vrouwen van het wetenschappelijk personeel van universiteiten neemt in de afgelopen jaren toe. Er zijn echter wezenlijke verschillen waarneembaar wanneer wordt ingezoomd op de universiteiten, universitaire rang en wetenschappelijke gebieden.

Profielschets van Nederlandse universiteiten (rechts): het percentage vrouwen van het (i) wetenschappelijk en (ii) ondersteunend personeel (bereikbaar via 'selecteer onderliggende data'). Door te klikken in de legenda kan een selectie worden gemaakt van universiteiten voor een eigen vergelijking.
Trends in het aandeel vrouwen in vaste dienst van universiteiten (linksonder): waar de grafiek rechts de data van individuele universiteiten laat zien, geeft deze grafiek een overall beeld van het aandeel vrouwen naar universitaire rang.
Trends in het aandeel van vrouwen in universitaire dienst naar gebied en universitaire rang (rechtsonder): waar de grafiek rechts de data van individuele universiteiten laat zien, geeft deze grafiek een overall beeld van het aandeel vrouwen per wetenschappelijk gebied. Via de dropdown 'selecteer onderliggende data' kan gekozen worden voor informatie over hoogleraren, universitair hoofddocent of universitair docent. Door te klikken in de legenda kan een selectie worden gemaakt van universitaire gebieden voor een eigen vergelijking.