LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

In de grafiek links is de trend weergegeven van de werkzame beroepsbevolking naar onderwijsniveau. Hierbij is een laag onderwijsniveau maximaal lager secundair onderwijs (vbo, vmbo, onderbouw havo/vwo), hoog onderwijsniveau is hoger onderwijs (HBO en WO). Een middelbaar onderwijsniveau is alles tussen het lage en hoge niveau.

Middels de dropdown 'selecteer onderliggende data' kan gekozen worden voor mannen + vrouwen, en enkel mannen of vrouwen.