LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

R&D-personeel zijn reguliere werknemers die (gedeeltelijk) betrokken zijn bij de R&D-activiteiten van een bedrijf ("[all] persons employed directly on research and development [activities]"). Deze definitie gaat uit van de feitelijke activiteit van de medewerker. Dit zijn dus niet noodzakelijkerwijs mensen die dedicated met onderzoek bezig zijn. Vanwege de vereiste schaalgrootte hebben vaak alleen grote bedrijven een eigen R&D-afdeling. 

De definitie van OESO ('onderzoekers') gaat niet uit van de activiteit maar van de opleiding en functie van de medewerker. Als 'onderzoekers' worden aangemerkt: alle beroepen uit ISCO-88 Major Group 2 (dat zijn alle ingenieurs, inclusief Defensie) plus de leidinggevenden van R&D-afdelingen (ISCO-88 1237).

De ontwikkeling van het percentage onderzoekers van een land wordt niet alleen beïnvloed door de ontwikkeling van het absolute aantal onderzoekers (de teller) maar ook door de ontwikkeling van de omvang van de beroepsbevolking (de noemer).