LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

De trend van het aandeel vrouwen binnen bedrijven, HO-instellingen en onderzoeksinstituten voor Nederland is weergegeven in de linker grafiek.

Onderstaande grafiek vergelijkt Nederland met de referentielanden en laat het aandeel vrouwelijke onderzoekers zien binnen bedrijven, HO-instellingen en ondezoeksinstituten. Standaard wordt de meest actuele data weergegeven, maar middels de dropdown 'selecteer onderliggende data' is ook data voor een specifiek jaar op te vragen (vanaf 2000).