LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

 • ASTRON | Astronomisch Onderzoek in Nederland
 • BBP | Bruto Binnenlands Product 
 • BPRC | Biomedical Primate Research Centre
 • CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek
 • CBS | Centraalbureau voor Schimmelcultures (KNAW insituut)
 • CI | Citatie-impactscores
 • CWI | Centrum Wiskunde & Informatica
 • CWTS | Centrum voor Wetenschaps- en Technologie-Studies
 • DANS | Data Archiving & Networked Services
 • ECN | Energieonderzoek Centrum Nederland
 • EPO | European Patent Office
 • FOM | NOW stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
 • Fte | Full-time equivalent
 • GERD | Gross Domestic Expenditures on R&D
 • GOVERD | Government intramural expenditure on R&D
 • GTI’s | Grote Technologische Instituten
 • HERD | Higher Education Expenditure on R&D
 • HGL | Hoogleraar
 • HO | Hoger Onderwijs
 • ICIN | Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland
 • IISg | Internationaal Instituut voor Sociale geschiedenis
 • INg | Instituut voor Nederlandse geschiedenis
 • KITLv | Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en volkenkunde
 • KNAW | Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
 • KNMI | Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 • KP | Kaderprogramma (Europese Unie)
 • MARIN | Maritiem Research Instituut Nederland
 • Max Planck Inst. | Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek
 • MKB | Midden- en Kleinbedrijf
 • Mln | miljoen
 • NGI | Netherlands Genomics Initiative
 • NGO | Niet-gouvernementele organisatie
 • NIAS | Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Science
 • NIDI | Nederlands Interdisciplinair Demograļ¬sch Instituut
 • NIFU | Nordic institute for Studies in Innovation, Research and Education
 • Nikhef | Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge Energie Fysica
 • NIN | Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen
 • NIOD | Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
 • NIOO | Nederlands Instituut voor Ecologie
 • NIOZ | Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
 • NIVEL | Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidzorg
 • NKI | Nederlands Kanker Instituut
 • NLR | Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
 • NSCR | Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
 • NWO | Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • OCW | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • OESO | Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
 • PPP | Purchasing Power Parity
 • PRI | Public Research Institute
 • R&D | Research and Development (Onderzoek en Ontwikkeling)
 • RIVM | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • RSC | Roosevelt Study Center
 • Sanquin | Stichting Sanquin Bloedvoorziening
 • SBI’93 | Standaard Bedrijfsindeling uit 1993
 • SBI2008 | Standaard Bedrijfsindeling uit 2008
 • SRON | Stichting Ruimteonderzoek Nederland
 • STW | Stichting voor de Technische Wetenschappen
 • TNO | Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek
 • TTI | Technologisch topinstituut
 • UD | Universitair Docent
 • UHD | Universitair Hoofddocent
 • UMC’s | Universitair Medisch Centra
 • USPTO | United States Patent and Trademark Office
 • VKS | Virtual Knowledge Studio for the Humanities and Social Sciences
 • VSNU | Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
 • WBSO | Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk
 • WO | Wetenschappelijk onderwijs
 • WOPI | Wetenschappelijk Onderwijs Personeel Informatie
 • WP | Wetenschappelijk personeel
 • WTI2 | Wetenschaps-, technologie en innovatie-indicatoren
 • F&M    |    Fysica en materiaalkunde
 • C&CT    |    Chemie en chemische technologie
 • MW    |    Milieuwetenschappen
 • AW&T    |    Aardwetenschappen en technologie
 • Ster    |    Sterrenkunde
 • Stat    |    Statistiek
 • Wis    |    Wiskunde
 • L&VW    |    Landbouw- en voedingswetenschappen
 • KG    |    Klinische geneeskunde
 • BMW    |    Biomedische wetenschappen
 • FLW    |    Fundamentele Levenswetenschappen
 • BW    |    Biologische wetenschappen
 • GW    |    Gezondheidswetenschappen
 • FMW    |    Fundamentele medische wetenschappen
 • I&I    |    Instrumenten en instrumentarium
 • CW    |    Computerwetenschappen
 • Elec    |    Electrotechniek
 • Werk    |    Werktuigbouwkunde
 • APT    |    Algemene en productie technologie
 • EW    |    Energiewetenschappen
 • CT    |    Civiele techniek
 • EcW    |    Economische wetenschappen
 • PsW    |    Psychologische wetenschappen
 • M&P    |    Management en planning
 • OW    |    Onderwijswetenschappen
 • S&GW    |    Sociale en gedragswetenschappen - interdisciplinair
 • S&A    |    Sociologie en antropologie
 • PoW    |    Politieke wetenschappen
 • I&CW    |    Informatie- en communicatiewetenschappen
 • R&C    |    Rechten en criminologie
 • GFR    |    Geschiedenis, filosofie, en religie
 • T&L    |    Taal en linguïstiek
 • KCM    |    Kunsten, cultuur en muziek
 • LW    |    Literatuurwetenschappen
 • MdW    |    Multidisciplinaire wetenschappen
 • ENV | Environment
 • FAFB | Food, agriculture and fisheries and biotechnology
 • ICT | Information and communication technologies
 • NMP | Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies
 • SEC | Security
 • SSH | Socioeconomic sciences and the humanities
 • TPT | Transport
 • AUS | Australië
 • BEL | België
 • CAN | Canada
 • CHI | China
 • DEN | Denemarken
 • DUI | Duitsland
 • EU15 | Gemiddelde 15 EU-landen
 • FIN | Finland
 • FRA | Frankrijk
 • IER | Ierland
 • ITA | Italië
 • JPN | Japan
 • KOR | Korea
 • NLD | Nederland
 • NOO | Noorwegen
 • OESO | Gemiddelde OESO
 • OOS | Oostenrijk
 • SPA | Spanje
 • TSJ | Tsjechië
 • VK | Verenigd Koninkrijk
 • VS | Verenigde Staten
 • ZWE | Zweden
 • ZWI | Zwitserland
 • EUR | Erasmus Universiteit Rotterdam
 • OU | Open Universiteit
 • RU | Radboud Universiteit Nijmegen
 • RUG | Rijksuniversiteit Groningen
 • TUD | Technische Universiteit Delft
 • TUE | Technische Universiteit Eindhoven
 • UL of LEI | Universiteit Leiden
 • UM | Universiteit Maastricht
 • UT | Universiteit Twente
 • UU | Universiteit Utrecht
 • UvA | Universiteit van Amsterdam
 • UvT of TiU | Universiteit van Tilburg
 • VUA of VU | Vrije Universiteit Amsterdam
 • WUR | Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • LAND | Landbouw
 • NATU | Natuur
 • TECH | Techniek
 • GEZO | Gezondheid
 • ECON | Economie
 • RECH | Recht
 • G&M | Gedrag & Maatschappij
 • T&C | Taal & Cultuur
 • DIV | Diversen