LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Onderzoeksmethode

Voor de op de WTI2 website gepresenteerde statistieken zijn geen eigen data verzameld. Alle statistieken zijn gebaseerd op secundaire data. De bron van de data wordt bij alle figuren en tabellen vermeld. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van data die al door de bronhouders is geconsolideerd en genormaliseerd (OESO, Eurostat, Thomson Reuters, Elsevier, CBS). Voor specifieke nationale data is er daarnaast gebruik gemaakt van een aantal incidentele bronnen (onder andere Technisch Weekblad, RVO). Om de data geschikt te maken voor de rapportages en deze website zijn ze in de meeste gevallen nog verder bewerkt. Onder de figuren en tabellen is beschreven welke bewerkingsslagen er zijn uitgevoerd.

De referentielanden binnen WTI2 zijn:

 • Australië
 • België
 • Canada
 • China
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Ierland
 • Italië
 • Japan
 • Korea
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Staten
 • Zweden
 • Zwitserland