LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Vanuit het perspectief van een organisatie vormt de financiering uit het vorige onderdeel de inkomsten. Deze inkomsten kunnen vervolgens worden geïnvesteerd in onderzoek (R&D), (fysiek) kapitaal of mensen (human capital).

In dit onderdeel worden investeringen in R&D behandeld, en in de fysieke infrastructuur die nodig is om de R&D-projecten uit te voeren. Investeringen in human capital komen in het volgende onderdeel aan bod: