LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Deze pagina geeft een algemeen beeld van de R&D-investeringen in Nederland, een belangrijke indicator voor het meten van investeringen in nieuwe kennis, technische vindingen en technologische innovaties. In de onderliggende pagina's behandelen we achtereenvolgend:

Deze pagina zoomt in op de R&D-investeringen in Nederland in het algemeen. In de grafiek links staan de R&D-investeringen in miljoen euro van bedrijven, instellingen en hoger onderwijsinstellingen. In de onderstaande grafiek staan de R&D-gegevens van enkel bedrijven, waarbij een onderverdeling is gemaakt naar de bedrijfsgrootte.