LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Om internationaal de R&D-investeringen te vergelijken, wordt er gekeken naar R&D-intensiteit. Oftewel: de R&D-uitgaven als percentage van het BBP (Bruto Binnenlands Product). Rekenen in percentages BBP is een manier om op een eerlijkere manier grote en kleine landen met elkaar te vergelijken dan in absolute bedragen.

De rechter figuur geeft inzicht in het aandeel van het bedrijfsleven in de totale R&D-uitgaven van een land, afgezet tegen de R&D-intensiteit.

De onderstaande figuur geeft inzicht in de R&D-investeringen van bedrijven wanneer deze gecorrigeerd zijn voor de industriestructuur van een land.

Aandeel bedrijfsleven in R&D-uitgaven en percentage R&D-uitgaven (R&D-intensiteit) van bedrijven van het BBP - referentielanden tegenover elkaar uitgezet
Bron: OESO. Bewerking Dialogic.

  • OESO>Main Science and Technology Indicators. R&D-intensiteit =  GERD as a percentage of GDP (2012), Aandeel bedrijfsleven in R&D uitgaven = Percentage of GERD performed by the Business Enterprise Sector (BERD/ GERD).
  • Referentiejaar is 2012, behalve voor Zwitserland (2008), Australië (2010) en Korea, Japan (2011)
  • GEM is het OESO-gemiddelde