LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

De grafiek links toont de trend in de R&D-uitgaven van de grootste R&D-bedrijven in Nederland. Deze data zijn afkomstig uit het tijdschrift Technisch Weekblad. Zij verzamelen al meer dan tien jaar de R&D-cijfers – uitgaven, personeel – van bedrijven, op basis van gegevens die de bedrijven zelf aanleveren. Op basis van deze data publiceren zij jaarlijks een tabel met de top 30 R&D-bedrijven, die in dit figuur zijn samengebracht. De data laat zien welke bedrijven hun R&D-inspanning in Nederland hebben verhoogd, welke bedrijven een dominante rol spelen als het gaat om R&D-inspanningen en of bedrijven uit de top-30 zijn verdwenen (data is dan niet beschikbaar).

Houd er wel rekening mee dat:

(i) Overnames en afsplitsingen de data kunnen beïnvloeden (zo is NXP een afsplitsing van Philips). Het is dus belangrijk de achtergrond van bedrijven te kennen voordat conclusies getrokken kunnen worden.
(ii) Niet voor alle R&D-uitvoerende bedrijven in Nederland gegevens beschikbaar zijn. In de R&D-Special van Technisch Weekblad van 11 april 2009 staat hierover: “… er is meer bedrijfsresearch in Nederland dan uit de cijfers blijkt. Niet alle bedrijven willen deze gegevens – vaak uit concurrentieoverwegingen – beschikbaar stellen. van de tweehonderd grotere Nederlandse bedrijven verstrekken er vijftig tot honderd geen R&D-cijfers. Belangrijke Nederlandse afwezigen in de top dertig zijn de NS en TomTom. Daarnaast wordt het veel Nederlandse dochters van buitenlandse concerns vaak door het moederbedrijf niet toegestaan om cijfers te verstrekken, enkele positieve uitzonderingen (Thales, Nefit, Dow) daargelaten. DAF doet R&D in Eindhoven, maar mag van moederbedrijf PACCAR geen cijfers publiceren. Medtronic doet dat in Arnhem en Maastricht, maar de Amerikaanse moeder verhindert sinds vorig jaar openheid. Bosch vDT (van Doorne Transmissie) verstrekt sinds enkele jaren ook geen cijfers meer. Hetzelfde geldt voor SKF (Veenendaal) en Sara Lee (Utrecht).

Het Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) geeft jaarlijks een overzicht van de top 1000 R&D-bedrijven in Europa. Naast de focus van Europa of Nederland is het belangrijkste verschil tussen IPTS en Technisch Weekblad dat IPTS niet kijkt waar R&D daadwerkelijk uitgevoerd wordt. De totale R&D-investeringen van een bedrijf wordt toegekend aan het land waar het bedrijf geregistreerd staat.

Ook voor deze data geldt: overnames en afsplitsingen kunnen de data kunnen (zo is NXP een afsplitsing van Philips). Het is dus belangrijk de achtergrond van bedrijven te kennen voordat conclusies getrokken kunnen worden.

In de grafiek rechts staan de totale R&D-uitgaven van de top1000 bedrijven in Europa, onderverdeeld naar land.