LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

In internationale studies worden de R&D-uitgaven van landen onderverdeeld naar uitvoerende sector. Hierbij maakt men een onderscheid tussen (i) bedrijven, (ii) onderzoeksinstellingen, (iii) hoger onderwijs (HO) instellingen en (iv) privaat, non-profit instellingen (zoals onderzoeksstichtingen). Deze data geeft inzicht in welke typen organisaties het meeste bijdragen aan de R&D-investeringen van een land.

In de rechter grafiek is de data enkel voor Nederland weergegeven, waardoor er een trend zichtbaar is van de R&D-investeringen van de verschillende type organisaties. Welke organisaties zijn relatief meer of minder aan R&D uit gaan geven?

De onderstaande grafiek geeft de data weer van Nederland in vergelijking tot andere landen. De grafiek laat in eerste instantie de meest actuele data zien, maar via de drop-down 'selecteer onderliggende data' kan ook data van één specifiek jaar (vanaf 1990) worden weergegeven.