LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Voor de beoordeling van de prestatie van het Nederlandse WTI-systeem (en voor elk systeem in het algemeen) is het van belang om een onderscheid te maken tussen output en outcome. Output is in een vorig onderdeel van deze website aan bod gekomen. Outcome is het effect van de output. Een verhoging van aantal afgestudeerde studenten leidt bijvoorbeeld tot een gemiddeld genomen hoger opgeleide beroepsbevolking. Terwijl output verwijst naar een product of dienst, verwijst outcome meestal naar een proces. Een typisch voorbeeld van een outcome indicator is de beoordeling van de kwaliteit van de output van het systeem.

Het onderscheid tussen output en outcome is niet altijd even duidelijk omdat er sprake is van gelaagdheid in het systeem. Citatie-impact is een outcome voor wetenschappers maar een output voor degenen die de overall performance van de universiteit beoordelen. Daar is pas sprake van outcome als een hogere citatie-impact zich bijvoorbeeld vertaalt in een verbetering van het imago van een universiteit.

Dit onderdeel van de website richt zich op de laatste soort outcome; de beoordeling van de prestaties van het Nederlandste WTI-systeem. Momenteel is het thema nog beperkt tot drie indicatoren: (i) de arbeidsproductiviteit, (ii) de innovativiteit en (iii) de positie van Nederlandse universiteiten op internationale rankings. Het thema Outcome zal in de komende edities geleidelijk verder worden ingevuld.