LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

De Innovation Union Scoreboard (IUS) is bedoeld om inzicht te geven in de relatieve sterke en zwakke punten van de EU27 Member States, en landen IJsland en Turkije, op het gebied van onderzoek en innovatie.

IUS onderscheidt drie onderwerpen: (i) enablers, (ii) firm activities en (iii) outputs, onderverdeeld in twee of drie innovatiedimensies, respectievelijk: (i) 'human resources', 'open, excellent, attractive research system' en 'finance and support', (ii) 'firm investments', 'linkages & entrepreneurship' en 'intellectual assets' en (iii) 'innovators' en 'economic effects'. Elke dimensie wordt vervolgens gemetn middels enkele indicatoren.

Zie voor meer informatie de EU website.

De Global Competitiveness index (GCI), uitgebracht door het World Economic Forum, bestaat uit 12 thema's (pillars):

Basic requirements

 • Institutions
 • Infrastructure
 • Macroeconomic environment
 • Health and primary education

Effiency enhancers

 • Higher education and training
 • Goods market efficiency
 • Labor market efficiency
 • Financial market development
 • Technological readiness
 • Market size

Innovation and sophistication factors

 • Business sophistication
 • Innovation

 

INSEAD (en vanaf 2012 in samenwerking met de World Intellectual Property Organization, een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties) publiceren sinds 2007 jaarlijks de Global Innovation Index (GII). De GII heeft zich ontwikkeld tot een  benchmarktool om landen / economieën te vergelijken in termen van hun innovativiteit.

Voor het bepalen van de index worden er vijf input-thema's (1-5) en twee output-thema's meegenomen (6, 7):

 1. instellingen,
 2. Menselijk kapitaal en onderzoek,
 3. infrastructuur,
 4. Markt verfijning,
 5. Zakelijk raffinement,
 6. Wetenschappelijke uitingen, en
 7. Creative uitingen.

Elk thema is onderverdeeld in onderdelen die elk weer uit afzonderlijke indicatoren bestaat. Op basis van deze zeven thema's worden er vier indices bepaald:

 1. De Global Innovation Index is het gemiddelde van de zeven thema's samen. De uitkomsten staan gepresenteerd in onderstaande figuur.
 2. De Innovatie Input Sub-Index is het gemiddelde van de vijf input-thema's. Deze index wordt (samen met nr3) weergegeven in de rechter figuur.
 3. De Innovatie Output Sub-Index is het gemiddelde van de twee output-thema's. Deze index wordt (samen met nr2) weergegeven in de rechter figuur.
 4. De Innovatie-efficiëntie-index is de verhouding van de Output Sub-Index over de Input Sub-Index. Deze index wordt op deze website niet zelfstandig gepresenteerd, maar volgt indirect uit de rechter figuur.