LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Universitas 21 brengt sinds 2012 een ranking uit van het National Higher Education System. Op basis van vier thema's worden volgt er een ranking van circa 50 landen, waarbij het hoogst scorende land 100 punten toegewezen krijgt. Er is bewust gekozen voor een selectie van circa 50 landen uit een database van 200 landen, zodat landen die laag gerankt zijn nog steeds boven de mediaan scoren. De thema's zijn:

  • Resources (25%)
  • Environment (25%)
  • Connectivity (10%)
  • Output (40%)

Zie voor meer informatie de website.

Hierna volgen twee verschillende rankings van universiteiten, gebaseerd op verschillende meetmethoden. Let op: omdat het om rankings gaat, geeft een lage kolom een goede ranking weer. In de dropdown vindt u onderliggende data.

1. De QS World University Rankings stelt de ranking samen op basis van zes indicatoren: (i) academic reputation (survey, 40%), (ii) employer reputation (survey, 10%), (iii) citation per faculty (Scopus, 20%), (iv) faculty student ratio (20%), (v) proportion of international students (5%), proportion of international faculty (5%). Meer informatie vindt u hier.

2. De Academic Ranking of World Universities, ook wel Shanghai Ranking genoemd, maakt gebruik van zes andere indicatoren:  (i) alumni of an institution winning Nobel Prizes and Fields Medals (10%), (ii) staff of an institution winning Nobel Prizes and Fields Medals (20%), (iii) highly cited researchers in 21 broad subject categories, (iv) papers published in Nature and Science (20%), (v) papers indexed in Science Citation Index-expanded and Social Science Citation Index (20%) en (vi) per capita academic performance of an institution. Meer informatie vindt u hier.

3. De CWTS Leiden Ranking stelt de ranking samen op basis van verschillende indicatoren. Op deze website worden de ranking op basis van het aantal publicaties (kwantitatieve prestatie) en de ranking op basis van de Mean Normalized Citation Score (kwalitatieve prestatie) gepresenteerd.