LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Vanuit het perspectief van een organisatie vormt de financiering de inkomsten. Deze inkomsten kunnen vervolgens worden gebruikt voor investeringen in R&D-projecten of kapitaal, opleiding van mensen of om producten of diensten voort te brengen -- de output. Productie is de kernactiviteit van een organisatie. In het geval van een universiteit of onderzoeksinstelling kan de output worden gemeten in termen van publicaties, patenten (met name van belang voor onderzoeksinstellingen en bedrijven) en studenten en promovendi (hogescholen en universiteiten).