LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Deze pagina geeft informatie over de octrooi-output van Nederland over de jaren en in vergelijking tot de referentielanden.

De grafieken geven het aantal octrooiaanvragen via Europese weg weer. Merk op dat een aangevraagd octrooi niet per definitie wordt verleend. Daarnaast zijn patenten zeer uiteenlopend wat waarde betreft.

Een verandering in het aantal aanvragen wil per definitie niet zeggen dat men daadwerkelijk meer of minder is gaan patenteren; het kan zo zijn dat er bijvoorbeeld vaker wordt gekozen om een patentaanvraag via internationale (WIPO-)route aan te vragen. Een patentaanvraag gedaan in een ander land kan dan tot een jaar na aanvraag dienen als ‘prioriteitsdocument’ waarmee een Europees octrooi kan worden aangevraagd. Een patent rechtstreeks in Nederland (of ander EU-land) aanvragen behoort ook nog altijd tot de mogelijkheden.