LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

De patentproductiviteit is een verhoudingsgetal dat de output (het aantal patenten) deelt door de input (R&D-uitgaven). Voor de input zijn vier verschillende variabelen genomen:

  1. inwoners
  2. arbeidskrachten
  3. R&D-uitgaven bedrijven
  4. totale R&D-uitgaven.

Voor de output zijn patent-aanvragen bij de EPO genomen. 

Onderaan deze pagina staan ook nog het aantal PCT-patenten per US dollar gedefinieerd. De PCT-procedure wordt vaak gevolgd wanneer men mondiale bescherming van intellectueel eigendom wilt hebben. Deze patenten worden vaak als indicator genomen voor waardevolle(re) patenten (hoge kwaliteit van patenten).