LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Vergelijkingen tussen de publicatie karakteristieken in ruwe aantallen van universiteiten en hogescholen enerzijds en anderzijds de verschillen hierin tussen de universiteiten onderling.