LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Het profiel van de Nederlandse universiteiten op basis van publicatie karakteristieken wordt geschetst aan de hand van hun vertegenwoordiging in en concentratie op verschillende wetenschapsgebieden geaggregeerd op laag niveau.

Publicatie-outputprofielen van universiteiten: % output per universiteit (2009-2012)
Bron: Thomson Reuters/CWTS Web of Science. Bewerking CWTS/NIFU.

 

 

- Drempelwaarden voor weergave van een citatiescore per universiteit: natuur- en levenswetenschappen - 25 publicaties per jaar; technische wetenschappen en gamma wetenschappen - 10 per jaar; alfa wetenschappen - 25 publicaties over vier jaar.

Publicatie-outputprofielen van universiteiten: % output per gebied (2009-2012)
Bron: Thomson Reuters/CWTS Web of Science. Bewerking CWTS/NIFU.

 

- Drempelwaarden voor weergave van een citatiescore per universiteit: natuur- en levenswetenschappen - 25 publicaties per jaar; technische wetenschappen en gamma wetenschappen - 10 per jaar; alfa wetenschappen - 25 publicaties over vier jaar.

Citatie-impact per universiteiten en gebied (2009-2012)
Bron: Thomson Reuters/CWTS Web of Science. Bewerking CWTS/NIFU.

 

- Gebiedsgenormeerde citatie-impactscore (mondiaal gemiddelde = 1,0).
- Drempelwaarden voor weergave van een citatiescore per universiteit: natuur- en levenswetenschappen - 25 publicaties per jaar; technische wetenschappen en gamma wetenschappen - 10 per jaar; alfa wetenschappen - 25 publicaties over vier jaar.