LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Publicatie karakteristieken benaderd vanuit de auteurs- en de adresdimensie. Uit het voorkomen van verschillende adressen kunnen we samenwerkingen destilleren tussen onderzoeksinstituten onderling. De zwaarte van de bijdrage van een auteur wordt over het algemeen gedefinieerd door de plaats van de auteur in de opsomming van alle auteurs. De auteur die het eerst genoemd wordt is over het algemeen ook de auteur die contactpersoon is voor de publicatie en de belangrijkste taak heeft gehad in de totstandkoming daarvan.