LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Op deze pagina wordt de mate van Wetenschappelijke Specialisatie weergegeven, afgezet tegen de Citatie-impact. In het assenkruis worden hiermee verschillende profielen gedefinieerd. Bijvoorbeeld hoge impact bij een lage specialisatie.

  • Gebiedsgenormeerde citatie-impactscores CI (mondiaal gemiddelde = 1,0). Aantal citaties ontvangen door publicaties in 2008-2011 tijdens de jaren 2008-2012 ten opzichte van het mondiale gemiddelde aan ontvangen citaties per gebied (mondiaal gemiddelde = 1,0).
  • OSI Onderzoekspecialisatie-index: percentage Nederlandse onderzoekspublicaties in 2008-2011 per gebied in de totale Nederlandse publicatie-output gedeeld door het gemiddelde percentage van dezelfde gebied in de publicatie-output van alle referentielanden tezamen ongewogen naar publicatieomvang van de landen (mondiaal gemiddelde = 1,0).