LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Een apart onderdeel van het model is samenwerking. Anders dan de vorige onderdelen slaat samenwerking niet op één individueel element maar op de relaties tussen actoren in een element. Samenwerking kan zich op vele verschillende manieren manifesteren. In dit onderdeel gaan we achtereenvolgens in op samenwerking tussen HO-instellingen, onderzoeksinstellingen en bedrijven, op wetenschappelijke samenwerking tussen wetenschappers en onderzoekers uit het bedrijfsleven.