LET OP: Het programma Wetenschaps-, Technologie- & Innovatie-Indicatoren van OCW is per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan. Deze website wordt daarom niet meer geüpdatet. 

Deze pagina laat de publiek-private co-publicaties van landen zien. Dit geeft inzicht samenwerkingsrelaties tussen verschillende typen organisaties in het innovatiesysteem en vormen als zodanig een belangrijk onderdeel van diverse (innovatie)studies. Denk hierbij aan fundamenteel onderzoek uitgevoerd door publieke onderzoeksinstellingen zoals universiteiten in samenwerking met R&D-actieve bedrijven.